Posts in Category: Penge

Penge

Amazon Arbejdstagere i Alabama stemme imod at danne en union – WSJ

Der er masser af kreditforeninger derude, der siger, at de tilbyder de bedste produkter på markedet, så det kan være svært at afgøre, hvilken en til at forpligte sig til. Blandt bekymringerne kan nævnes privatisering; oprettelse af superledere; en »pølsefabriksmentalitet« (skoler, der blot er bekymrede over at skabe resultater) manglende fokus på “bløde færdigheder” såsom teamarbejde og sociale færdigheder; en tro på, at teknologien kan løse alle; elever, der lider af skolerelateret stress i en stadig yngre alder. En af respondenterne beklagede sig over »oprettelsen af et todelt uddannelsessystem« og »den deraf følgende mangel på muligheder for social mobilitet«. Det er en af mine favoritter, da det sammen med Jessica Taits fattige arbejderorganisationer giver et indblik i den organiserede arbejdskrafts rolle som hovedsagelig sociale bevægelser i forbindelse med borgerrettighedsbevægelsen. Ved ren og skær tilfældighed jeg tog op, mens du browser i Ruskin’s bibliotek Michael Honey’s klassiske redegørelse for Memphis sanitet arbejdstagere tvist i 1967-8. Going Down Jericho Road er en skelsættende beretning om Martin Luther Kings sidste store kamp som en del af den amerikanske borgerrettighedsbevægelse, før han blev myrdet.

Men “Kartellet” viser os også, hvor svært det bliver at få den kontrol tilbage fra dem, der har fundet det så rentabelt. Der er et problem her, naturligvis: hvis forfattere får lov til at arbejde for noget i nærheden af slavelønninger for at få en pause, så snart de er etableret i branchen, vil nogle yngre drømmere komme og underbyde dem, ligesom de tidligere underbød WGA-arbejderne. I princippet teorien er en fremragende en enkelt dog ofte mestre kan vælge at slippe af med disse ventiler, da de er en sådan metode til at opnå lækager og kan blive mere af hovedet ondt, end de kan være nyttige. Når en kunde delte, at det at have billetter på forhånd ville forbedre deres oplevelse, forpligtede Get Away Today sig til fysisk at sende Disneyland-billetterne til deres gæster, så de kan undgå linjerne ved billetboderne.

Selv om jeg er meget stolt over at genfrelde artiklen, er jeg særlig glad, da den afspejler et centralt tema i min doktordisputats, nemlig den måde, hvorpå fagforeningsaktivister udvikler og producerer viden som følge af deres erfaringer, og den måde, hvorpå dette bidrager til at skabe teori for at gøre det muligt at reagere på de mange udfordringer, for a-kasse og de står over for. Som du ved, har jeg arbejdet på min ph.d.-afhandling, hvis fokus er ma-programmet, jeg kører på Ruskin, og dets fokus på den måde, hvorpå fagforeningsfolk lærer. Ingen skal leve i et miljø, hvor de er ulykkelige, men nøglen er ikke skilsmisse.

Handelskammeret og Landsforeningen af Husbyggere er utilfredse med indsættelsen i sidste øjeblik. USA blev det nye hjem for de kriminelle Calles, og hans venner, efter Cardenas havde dem alle deporteret i 1936. Borgerne var begejstrede for dette, og flytningen gav ham offentlighedens overvældende støtte. Som for-profit virksomheder flytter ind i uddannelsessektoren, vil vi se yderligere reduktioner i kvaliteten af undervisningen, angreb på personalets pensioner, løn og betingelser, og pres for at realisere højere indtægter. Mange forældre ser nu sig selv som “forbrugere”, hvilket øger presset på overbebyrdet personale. “Below Target”, min nylige undersøgelse af neoliberalisme, uddannelse og arbejdsstress, fandt personalet foruroliget over fremtiden for uddannelsessektoren. Sessionen var meget velbesøgte af studerende og personale.